Najbliższe wydarzenia

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 198 gości 

Muzeum

Harmonogram wywozu

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy: Piotr Suski

Pełni dyżur w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród we wtorki w godz. 10.00–12.00, pok. 15, II piętro.

Zastępca przewodniczącego: Tadeusz Czajkowski

Pełni dyżur w I środę miesiąca w godz. 9.00 –11.00, pok. 15, II piętro.

 

Radni Gminy Nowy Żmigród:

1. CZAJKOWSKI Tadeusz Andrzej,

2. HOMLAK Maria,

3. JANUSZ Krzysztof Mariusz,

4. KUDŁATY Piotr Michał,

5. LASKOWSKA Teresa Maria,

6. MROCZKA Andrzej Bolesław,

7. MUCHA Wioleta Edyta,

8. PIWOWARCZYK Stanisław Zygmunt,

9. RYSZ Alicja Grażyna,

10. SMYKA Mateusz Edmund,

11. STRZELEC Henryk,

12. SUSKI Piotr Grzegorz,

13. TOMASIK Antoni Adam,

14. WOŹNIAK Mieczysław.

15. BARAN Łukasz

 

KOMISJE RADY:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący: Maria Homlak

Wiceprzewodniczący: Teresa Laskowska

Członkowie: Piotr Kudłaty, Wioleta Mucha, Antoni Tomasik, Mieczysław Woźniak, Baran Łukasz

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży

Przewodniczący komisji: Alicja Rysz

Wiceprzewodniczący: Piotr Kudłaty

Członkowie: Tadeusz Czajkowski, Andrzej Mroczka, Henryk Strzelec. Baran Łukasz

 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowa

Przewodniczący: Stanisław Piwowarczyk

Wiceprzewodniczący: Andrzej Mroczka

Członkowie: Krzysztof Janusz, Teresa Laskowska, Alicja Rysz, Mateusz Smyka, Antoni Tomasik

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji: Mieczysław Woźniak

Wiceprzewodniczący: Mateusz Smyka

Członkowie: Wioleta Mucha, Stanisław Piwowarczyk, Henryk Strzelec