Foto relacja z zajęć Klubu Różnych Form

W dniu 8.12 (Czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury ruszyły zajęcia Klubu Różnych Form prowadzone przez instruktorki Gminnego Ośrodka Kultury.

Czytaj więcej: Foto relacja z zajęć Klubu Różnych Form

KLUB RÓŻNYCH FORM


W dniu 16 listopada 2006 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie zorganizowane zostało spotkanie kobiet z miejscowości, Nowy Żmigród, Mytarz, Mytarka, na, którym to spotkaniu powołano Klub Różnych Form. Spotkanie to miało na celu zintegrowanie społeczności kobiecej w sprawie zagospodarowania czasu wolnego. Przybyłe panie z zainteresowaniem i dużą uwagą przyjęły wiadomość o przyszłym działaniu klubu. Przyjęto luźny plan działania. Stałe cykliczne spotkania w budynku GOK przy herbatce omawiając i wykonując bieżące zadania wynikające z harmonogramu działalności klubu. Ustalono stałe spotkania co czwartek od 18.00 do 21.00 Organizowanie dla własnych członków imprez okolicznościowych / dzień kobiet, matki, babci, urodziny, imieniny , rocznice i.t.p Organizowanie pokazów kulinarnych, rolniczych oraz wystaw swoich prac artystycznych i.t.p Działanie i uczestniczenie w kołach zainteresowań/ hafciarstwo, bibułkarstwo, szydełkowanie, malarstwo, różna twórczość/ Wycieczki krajoznawcze i turystyczne Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi organizując życie kulturalne i społeczne. Podejmowanie innych inicjatyw wynikających z potrzeb klubu. Ustalono, że członkostwo w klubie jest dobrowolne i niezobowiązujące. Ilość uczestników działalności klubu jest bez ograniczeń i zobowiązań. Wszystkie prowadzone formy działalności będą prowadzone pod okiem fachowego instruktora.

Klub Różnych Form

INSTRUKTOR – Zofia Bilska

Uczestnicy KRF – 30 pań

Friday the 14th.