Historia GOK-u

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 14, styczeń 2013

GOK w Nowym Żmigrodzie został powołany do życia w 1980r uchwałą Rady Gminy. Pierwszym dyrektorem został pan Tadeusz Figura, któremu powierzono zorganizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy Nowy Żmigród. Początki były trudne. Finansowanie powstałej jednostki było małe. Pan Tadeusz dwoił się i troił by zorganizować biuro gdzie mógłby zacząć swoją działalność. Po woli rozwijała się działalność ośrodka. Powstała kapela ludowa, chór, zespół muzyczny jak również kapela podwórkowa. Następnie dyrektorem został Kazimierz Rogowski, który kontynuował działalność rozpoczętą przez pana Figurę. W historii ośrodka funkcję dyrektorów pełnili również; Marek Grabowy oraz Marek Zapałowicz. Obecnie od 13 lat funkcję dyrektora sprawuje Jerzy Dębiec.

W budynku w, którym się znajdujemy znajduje się siedziba GOK jak również mieści się GBP. Gminny Ośrodek Kultury zwany Instytucją Kultury pełni funkcje jednostki kulturalnej. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy Nowy Żmigród. Najważniejszym celem działalności jest edukacja kulturalna, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rękodzieła i sztuki ludowej. Jest organizatorem imprez kulturalnych.

Organizuje sekcje, zespoły, kółka zainteresowań oraz inne formy działalności kulturalnej. Ośrodek prowadzi również działalność wydawniczą i charytatywną. Współpracuje z wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami z terenu naszej gminy. Działalność naszej jednostki kulturalnej wybiega również poza teren naszej gminy. Ściśle współpracujemy z ośrodkami kultury z terenu powiatu jak również całego województwa. Dobrze układa się współpraca z instytucjami samorządowymi, powiatowymi jak również wojewódzkimi. Ośrodek kultury w Nowym Żmigrodzie ma nawiązaną współpracę z Słowacją i Węgrami. Jesteśmy też współorganizatorami imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych . W swojej działalności staramy się dostosować do potrzeb i pragnień naszej społeczności gminnej zgodnie z założeniami statutu na podstawie , którego oparta jest nasza działalność. Jest to ogólny zarys naszej działalności, jaki prowadzi nasza jednostka kulturalna. Gminny Ośrodek Kultury jest jednym z nielicznych ośrodków na terenie powiatu jasielskiego posiadający własną bazę lokalową, a na pewno jedyny prowadzącym tak szeroko rozwiniętą działalność kulturalną, wydawniczą, sportowo-rekreacyjną.

Friday the 14th.