Najbliższe wydarzenia

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Muzeum

Harmonogram wywozu

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

Jutro IX sesji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 czerwca 2015 roku (środa) o godzinie 10.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się IX sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 

 

 

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 kwietnia 2015 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2014 rok:

a/ omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2014 rok,

b/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Nowy Żmigród z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,

c/ wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

d/ przedstawienie Uchwały Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Żmigród o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Żmigród z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,

e/ wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu,

f/ dyskusja,

g/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok,

h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

6. Ocena Pracy Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok oraz jego funkcjonowanie w 2015 roku: − podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok.

7. Informacja Dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej o realizacji zadań rozwoju kultury, imprez sportowych i czytelnictwa za 2014 rok oraz przedstawienie programów działań na 2015 rok. 1/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok, 2/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014 rok dla gminy Nowy Żmigród.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,

2/ zbycia nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Mytarz,

3/ zbycia nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród,

4/ przystąpienia do sporzadzenia Szóstej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród,

5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Makowiska

6/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Gorzyce,

7/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Toki,

8/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Siedliska Żmigrodzkie,

9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Stary Żmigród,

10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Nowy Żmigród − część,

11/ zmian w budżecie gminy Nowy Żmigród na 2015 rok.

10. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady Piotr Suski

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu,
2. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu lysagora.info stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

Kod antysapmowy
Odśwież

 

 

Kontakt Redakcja Księga Gości Patronat Medialny Prawa Autorskie Cookies Regulamin Katalog Firm

___________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2007-2016 LysaGora.info - Wszelkie prawa zastrzeżone

stat4u