Najbliższe wydarzenia

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Muzeum

Harmonogram wywozu

Polecamy

Gmina Nowy Żmigród

XV Sesja Rady Gminy Nowy Żmigród - Zapowiedź

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego 2016 roku (środa) o godzinie 10.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30.12.2015 r.

5. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,

2/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

4/ wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2016”,

5/ opłaty targowej,

6/ określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród,

7/ ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród,

8/ uchwalenia piątej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród,

9/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce,

10/uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łężyny,

11/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łysa Góra,

12/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarka,

13/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród - część I,

14/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Skalnik,

15/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród,

16/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.

7. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10.Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący RadyPiotr Suski

Dodaj komentarz

1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu,
2. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu lysagora.info stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

Kod antysapmowy
Odśwież

 

 

Kontakt Redakcja Księga Gości Patronat Medialny Prawa Autorskie Cookies Regulamin Katalog Firm

___________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2007-2016 LysaGora.info - Wszelkie prawa zastrzeżone

stat4u